ensutec  

Przygotowanie sprężonego powietrza
w procesach aplikacyjnych


airmatic
 

Airmatic optymalizuje procesy aplikacyjne

 

dzięki redukcji ciśnienia rozpylającego:
- większa skuteczność nanoszenia lakieru
- lepsza penetracja podłoża
- mniejsze naładowanie elektrostatyczne
- mniej mgły lakierniczej
- mniej zanieczyszczeń w lakierze
- mniejsze zużycie sprężonego powietrza
- mniejsza emisja CO2
- mniej dodatkowej obróbki

dzięki ogrzaniu sprężonego powietrza:
- lepsze wiązanie się lakieru
- stałe warunki lakierowania
- niezależnie od pory roku i temperatury

dzięki chłodzeniu sprężonego powietrza:
- zastosowanie w przypadku zbyt ciepłego sprężonego powietrza
- zastosowanie w ciepłych regionach/krajach
- uniknięcie tężenia proszku

airmatic 3000
airmatic 3000
 
airmatic 500
airmatic 500
 
 
ensutec - automotive ensutec - automotive ensutec - automotive
automotive automotive automotive
 

Zastosowanie zjonizowanego oraz ogrzanego sprężonego powietrza rozpylającego zwiększa skuteczność nanoszenia lakieru. Powoduje to oszczędności lakieru do 20% a przy tym polepszenie jakości.

Nowoczesna technologia z Niemiec. Oferowana przez południowoniemieckie przedsiębiorstwo ensutec Products GmbH technologia airmatic zapewnia najwyższą jakość uzdatnienia sprężonego powietrza rozpylającego do procesów aplikacyjnych. Trzy nowo opracowane komponenty tworzące urządzenie AIRMATIC, czyli elektro-fizyczna jonizacja sprężonego powietrza, jak również bezstopniowa regulacja temperatury powietrza aplikacyjnego oraz równoczesna elektro-fizyczna filtracja, zrewolucjonizowały proces rozpylania lakieru. Ponadto AIRMATIC gwarantuje jakość sprężonego powietrza w 1 klasie lub wyżej zgodnie z ISO 8573-1.

Kompaktową technologię o modułowej budowie można zintegrować z dowolną, opartą na rozpylaniu lub wspomaganą powietrzem techniką aplikacyjną. Ręczne pistolety lakiernicze można wyposażyć w urządzenie AIRMATIC podobnie jak w pełni zautomatyzowane lakiernie. Modernizacja istniejących instalacji jest możliwa w dowolnym momencie, szybko i bez wielkiego wysiłku.

Urządzenie AIRMATIC jest wykorzystywane z powodzeniem w praktyce w wielu obszarach zastosowania techniki aplikacyjnej, przykładowo w sektorze motoryzacyjnym, malowaniu proszkowym, a także powlekaniu drewna, tworzyw sztucznych i metali.
AIRMATIC wyraźnie zwiększa efektywność nanoszenia lakieru i zapewnia znaczną poprawę jakości. Przedsiębiorstwa zyskują na technologii AIRMATIC poprzez wzrost zdolności produkcyjnej, oszczędność lakieru, redukcję zużycia sprężonego powietrza, ograniczenie powstawania odpadów i emisji CO2.

Korzyści wynikające z zastosowania AIRMATIC mają wpływ na cały proces aplikacji, począwszy od jakości, poprzez oszczędności, a skończywszy na bezpieczeństwu pracy i ochronie środowiska.

 
 
ensutec-airmatic
 

- Zmniejszone zużycie lakieru
- Zmniejszone ciśnienie sprężonego powietrza
- Lepsza jakość powierzchni
- Instalowane dodatkowo
- Zwiększone bezpieczeństwo pracy
- Łatwa obsługa
- Znaczne zmniejszenie kosztów

 
Innowacyjność i skuteczność
 

Filtrowanie elektrofizyczne

Spełnia i przewyższa wymagania ISO 8573-1, Klasa 1.
 

Jonizacja elektrofizyczna

Dwustopniowe wyładowania powietrzne, dopuszczenie ATEX.
 

Podgrzewanie sprężonego powietrza

Regulowane bezstopniowo podgrzewanie sprężonego powietrza niewymagające konserwacji
i nieposiadające części zużywających się.
 
Nie zużywa się i prawie nie wymaga konserwacji
W następnym kroku procesowym sprężone powietrze może być w sposób regulowany bezstopniowo,
podgrzewane. Dzięki temu uzyskuje się lepszą jakość nakładanych powłok.
 
ensutec-airmatic
 

Filtrowanie elektrofizyczne (EPF)

Dzięki specjalnej, bardzo dokładnej technice filtrowania uzyskujemy czystość sprężonego powietrza spełniającą, a nawet przewyższającą wymagania normy ISO 8573-1, Klasa 1 pod względem filtrowania oparów i mgły olejowej.
 

Jonizacja elektrofizyczna

powietrza spełniającą, a nawet przewyższającą wymagania normy ISO 8573-1, Klasa 1 pod względem.
 
ensutec-airmatic
 
Zwarta budowa, którą można bardzo łatwo zintegrować z już istniejącymi urządzeniami.

Dzięki zastosowaniu bardzo czystego, statycznie neutralnego i podgrzanego sprężonego powietrza, airmatic polepsza szczególnie wyniki lakierowania i klejenia oraz różnych procesów natryskowych w przygotowaniu form oraz wielu innych ręcznych i zautomatyzowanych aplikacjach.

Dlatego zastosowanie airmatic jest rekomendowane dla automatycznych systemów lakierniczych
w systemach: konwencjonalnym, HVLP, Trans Tech, Air Mix oraz dla ręcznych aplikacji w tych samych systemach.

 
airmatic-ensutec
 
 
Korzyści jednego z naszych Klientów:
 
airmatic-ensutec
 
- 10 - 15% oszczędność lakieru
- Zmniejszenie ciśnienia powietrza sprężonego o 1 bar
- 2,5 t oszczędność odpadów
- 1,5 t oszczędność CO2
- Zwrot z inwestycji (ROI) = 1,3 roku
 
„Inwestycja w ten nowoczesny sposób przygotowania sprężonego powietrza, zamortyzowała się w krótkim czasie”, mówi zadowolony użytkownik airmatic.
 

Prawdziwa INNOWACJA

Airmatic wyznacza nowe standardy techniki. Dla urządzeń automatycznych zastosowanie airmatic w strefach zagrożonych wybuchem zostało zoptymalizowane dzięki uzyskaniu dopuszczenia ATEX.

 
Podwyższenie sprawności lakierowania i jakości powłoki lakierniczej.
 

Urządzenie airmatic produkcji ensutec Products GmbH filtruje sprężone powietrze przy wykorzystaniu nowej techniki, następnie podgrzewa je i jonizuje. Lepsze wyniki lakierowania są wyraźnie widoczne. Nie jest to jednak jedyna zaleta: airmatic sprawia, że praca jest lżejsza, zmniejsza obciążenia w miejscu pracy i zapewnia wydajne bilanse zużycia materiałów, energii i ekologii. Urządzenia airmatic nie wymagają prawie żadnej konserwacji, mają zwartą budowę i można je zintegrować z prawie wszystkimi istniejącymi instalacjami lakierniczymi. Dokładnie oczyszczone w dwóch lub trzech elementach filtracyjnych sprężone powietrze spełnia, a nawet przewyższa najostrzejsze wymagania ISO dla technicznie dokładnie oczyszczonego powietrza nawet w przypadku filtrowania oparów i mgły olejowej. System grzewczy airmatic podgrzewa powietrze w sposób regulowany bezstopniowo do idealnej temperatury roboczej. Elektrofizyczne filtrowanie i jonizacja sprawiają, że lakier jest rozpylany przez sprężone powietrze o wiele dokładniej, dzięki czemu można go bez problemów nakładać.

Airmatic zapewnia znaczącą poprawę jakości powłoki w różnych procesach jej nakładania zarówno ręcznych,
jak i automatycznych. Czyste i równomierne powłoki lakiernicze zmniejszają nakłady na dodatkowe prace wykończeniowe.

Urządzenia airmatic zużywają znacząco mniej lakieru w postaci mgły (tzw. Overspray). Dzięki optymalnemu dozowaniu zużywają także mniejsze ilości sprężonego powietrza. Dodatkowo, technologia airmatic zmniejsza zużycie rozcieńczalników
z lotnymi związkami organicznymi. Czas stosowania filtrów w odciągach kabin lakierniczych wydłuża się,
a wydajność instalacji lakierniczych wyraźnie wzrasta.

Urządzenie airmatic optymalizuje przebieg prac, chroni środowisko dzięki zmniejszeniu zużycia energii
i materiałów oraz zapewnia lepszą jakość powłoki lakierniczej.

 
ISO 8573-1, Klasa 1
Jako procedura badawczo-pomiarowa
 
airmatic-ensutec
 
1 - Włókna szklane do aerozoli
2 - Węgiel aktywny do oparów
3 - Węgiel aktywny 2 jako warstwa kontrolna
 
Samodzielna kontrola jakości powietrza w waszym zakładzie
 

airmatic 500

Moc nominalna 1600 W / regulacja 0-90 Celcjusza,
Przepływ powietrza 250 – maks. 500 Nl/min,
Jakość powietrza wg ISO 8573-1, Klasa 1 i lepsza
 

airmatic 800

Moc nominalna 1600 W / regulacja 0-90 Celcjusza,
Przepływ powietrza 450 – maks. 800 Nl/min,
Jakosc powietrza wg ISO 8573-1, Klasa 1 i lepsza
 

airmatic 1500

Moc nominalna 2000 W / regulacja 0-90 Celcjusza,
Przepływ powietrza 1350 – maks. 1500 Nl/min,
jakosc powietrza wg ISO 8573-1, Klasa 1 i lepsza
 

airmatic 3000

Moc nominalna 2500 W / regulacja 0-90 Celcjusza,
Przepływ powietrza 2800 – maks. 3000 Nl/min,
jakosc powietrza wg ISO 8573-1, Klasa 1 i lepsza
 
Dzięki modułom airmatic, każda dowolna ilość powietrza może zostać przygotowana w sposób zcentralizowany lub zdecentralizowany oraz być w sposób ciągły dostarczana. I tak urządzenia o dużym zapotrzebowaniu na powietrze mogą być zasilane w jakości airmatic.
 
"Zużycie lakieru zmniejszyło się o jedną czwartą, a oszczędności w przypadku sprężonego powietrza wzrosły o jedną trzecią.”
 
- mówi uzytkownik airmatic stosujacy ten nowy sposób przygotowania powietrza w urzadzeniu zrobotyzowanym:
 
Urządzenie sprawdza się w praktyce
 

Firma stosuje do gruntowania cynkiem urządzenie „Air-Mix”. Konwencjonalna pompa o ciśnieniu na wejściu 3,5 bar, daje wymagane do rozpylania ciśnienie 210 bar. Dzięki zastosowaniu airmatic polepszyło sie rozpylanie, a ciśnienie pompy można było zmniejszyć do 120 bar. W wyniku znacząco lepszemu położeniu lakieru uzyskano ponad 20% oszczędność materiału.

Takie wyniki potwierdzają się także przy nakładaniu powłok na elementy z tworzyw sztucznych w przemyśle samochodowym. W tym przypadku potencjał oszczędności wynosi 15 do 20% ilości lakieru i do 40% dla sprężonego powietrza.

Duże znaczenie ma także mała strata rozpylanego lakieru w postaci mgły (tzw. Overspray) i niski stopień zabrudzenia urządzenia lakierujacego. W przypadku nowoczesnych lakierów matowych w przemyśle samochodowym można zredukować prace wykończeniowe i odrzuty nawet o ponad 50%. Technologia airmatic zapewnia jednolitą gładką powierzchnię powłoki.
W przypadku nanoszenia lakieru na drewno, dzięki zoptymalizowanemu przygotowaniu powietrza nie zużywa się tak wiele rozcienczalników. Z doświadczeń Klientów ensutec wynika, ze oszczędnosci sięgają tu
30 – 60%. W przypadku dużej lepkości lakieru, technologia airmatic zapewnia gładką powierzchnie powłoki.

 

Przygotowanie sprężonego powietrza do procesów aplikacyjnych
(Filtrowanie – Jonizacja – Ogrzewanie – Chłodzenie)

 
airmatic-ensutec airmatic-ensutec
 

Zaoszczędzisz do 20 % lakieru!

 

Przygotowanie sprężonego powietrza do procesów aplikacyjnych

 
ensutec-airmatic ensutec-airmatic
Aplikacja przy użyciu robotów i urządzenia airmatic airmatic optymalizuje niemal wszystkie procesy lakierowania
   
airmatic-ensutec airmatic-ensutec
Jonizacja pozwala na znaczne zredukowanie mgły lakierniczej. System airmatic, posiadający dopuszczenie ATEX wytwarza jonizację bezpośrednio na rozpylaczu.
 
Filtrowanie – Jonizacja – Ogrzewanie – Chłodzenie
 
Made in Germany
Wśród pięknych krajobrazów Górnej Szwabii, będącej niemieckim centrum technologicznym i ojczyzną wynalazców, w roku 2001 u stóp góry Bussen założona została firma ensutec Engineering. Od tego czasu ensutec Engineering działa na europejskim rynku jako partner w branży inżynierii środowiska i techniki obróbki powierzchni. Na bazie kilkudziesięcioletnich doświadczeń w zarządzaniu i projektowaniu systemów lakierniczych oraz w branży inżynierii środowiska i inżynierii procesowej – posiadając najlepsze referencje – oferujemy indywidualne i ekologiczne rozwiązania w zakresie systemów lakierniczych. ensutec Engineering zaprojektuje Państwa lakiernię, dokona oceny Waszego systemu zarządzania ochroną środowiska pod kątem potencjalnych usprawnień i wymogów prawnych oraz przeprowadzi optymalizację Waszych procesów. Indywidualne rozwiązania w zakresie jakości, ekonomiczności oraz efektywności wykorzystania materiału i energii gwarantują najlepsze rezultaty. Oferujemy Państwu nasze kompleksowe know-how – od projektowania do uruchomienia poszczególnych komponentów systemu lub kompletnych linii lakierniczych oraz opracowania innowacyjnych i efektywnych rozwiązań. Wszystko to w ramach całościowego i zrównoważonego zarządzania procesem.
 
ensutec-made-in-germany
 
BRANŻA
 
Dostawcy przemysłu motoryzacyjnego Lakierowanie mebli/drewna Lakierowanie szkła Powlekanie funkcyjne Lakierowanie tw. szt. Lakierowanie przemysłowe Powlekanie skór Lakierowanie karoserii Środki antyadhezyjne
REKER Delbrück-Boke
VEDDER Lüdinghausen
MADER GmbH Reutlingen
FRANKIA-GP GmbH Marktschorgast
BAISCH GmbH Riedlingen
IMPREGLON Nidda
LEHNER GmbH Weißenhorn
KLC GmbH Heilbronn
HÜBNER GmbH Kassel
TOP TEN GmbH Kassel
MAAS GmbH Saarbrücken
GURTNER Frasdorf
HOLZAMMER Sengenthal
BEREITER Bad König
KERNTOPF Rumohr
SIGL Schreinerei Bayerbach
HBM Homburg/Saar
HD WAHL Jettingen
MAGNA  
Standox Wuppertal  
Mauser Korbach  
Wildhagen GmbH Co. KG Barsinghausen  
von Bergh GmbH Dernbach  
Die Maler GmbH  
 

URZĄDZENIA DO LAKIEROWANIA

 
  Lakierowanie zrobotyz. Lakierowanie
ręczne
Powlekanie
płaskie
Automaty z wrzecionem obrotowym Lakierowanie automatyczne
REKER Delbrück-Boke        
VEDDER Lüdinghausen        
MADER GmbH Reutlingen        
FRANKIA-GP GmbH Marktschorgast        
BAISCH GmbH Riedlingen          
IMPREGLON Nidda        
LEHNER GmbH Weißenhorn        
KLC GmbH Heilbronn        
HÜBNER GmbH Kassel        
TOP TEN GmbH Kassel        
MAAS GmbH Saarbrücken        
GURTNER Frasdorf        
HOLZAMMER Sengenthal      
BEREITER Bad König        
KERNTOPF Rumohr        
SIGL Schreinerei Bayerbach          
HBM Homburg/Saar        
HD WAHL Jettingen      
MAGNA    
Standox Wuppertal        
Mauser Korbach      
Wildhagen GmbH Co. KG Barsinghausen        
von Bergh GmbH Dernbach        
Die Maler GmbH        
 

URZĄZENIA DO APLIKACJI

 
  AirMix Konwencjonalne HVLP RP
REKER Delbrück-Boke        
VEDDER Lüdinghausen      
MADER GmbH Reutlingen    
FRANKIA-GP GmbH Marktschorgast    
BAISCH GmbH Riedlingen      
IMPREGLON Nidda      
LEHNER GmbH Weißenhorn    
KLC GmbH Heilbronn  
HÜBNER GmbH Kassel  
TOP TEN GmbH Kassel  
MAAS GmbH Saarbrücken    
GURTNER Frasdorf    
HOLZAMMER Sengenthal  
BEREITER Bad König  
KERNTOPF Rumohr
SIGL Schreinerei Bayerbach    
HBM Homburg/Saar    
HD WAHL Jettingen    
MAGNA        
Standox Wuppertal    
Mauser Korbach    
Wildhagen GmbH Co. KG Barsinghausen    
von Bergh GmbH Dernbach      
Die Maler GmbH    
 
ensutec-airmatic
 

Fematop

Airmatic

Opinie Klientów

Filmy


Wyłączny dystrybutor firmy
ensutec™ products GmbH na Polskę
Home-art Pierzchała Wiktor
tel.: 500 515 930
e-mail:
office@homeart.com.pl
homeart-ensutec